EKSPERYMENTALNY KURS JĘZYKOWY „KLUB CZYTELNIKA”


 

Metodologia Klubu Czytelnika

Głównym celem eksperymentalnego kursu Klub Czytelnika jest ocena jakości przeprowadzanej metodologii oraz analiza możliwości, które stwarza do nauczania języków. Uczestnicy klubu oceniają lektora w trakcie trwania kursu m. in. poprzez wypełnianie odpowiednich ankiet ewaluacyjnych. Kurs przebiega na zasadzie nieodpłatności, a grupa zainteresowanych słuchaczy powstała w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na eksperymentalny kurs.

Lektorem kursu jest Marija Jakubowycz, absolwentka filologii rosyjskiej. Marija jest native speakerem języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz specjalizuje się w nauczaniu tych języków, dokonuje także tłumaczeń zwykłych na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski.

Założeniem było, że kurs będzie trwał ok. 3 miesiące, a zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 90 min. W ramach Klubu Czytelnika będzie omawiana głównie literatura klasyczna, gdyż pozwała ona na poznanie języka w jego naturalnym środowisku. Uczestnicy będą czytali i omawiali poszczególne fragmenty książek, analizując własne emocje i uczucia, omawiając własne poglądy na poruszane zagadnienia. W trakcie czytania będzie również kładziony nacisk na poprawność gramatyczną. Szczególną uwagę lektorka zwróci na bezbłędną wymowę oraz strukturę układania słów w poprawne zdania. Wszystko to ma służyć osiągnięciu wysokiego poziomu posługiwania się językiem mówionym.

Celem kursu jest polepszenie znajomości języka rosyjskiego oraz poznanie tych jego szczegółów, które wcześniej były dla słuchaczy nieznane bądź niezrozumiałe. Zajęcia w klubie stanowią swego rodzaju próbę wprowadzenia innowacyjnej metody nauczania języków opartej na doświadczeniu lektorki w najbardziej efektywnym przekazywaniu wiedzy swoim słuchaczom.  Uczestnicy mają pełną swobodę w zgłaszaniu literatury, którą chcieliby czytać i omawiać w ramach regularnych spotkań.

Skład grupy słuchaczy może ulegać zmianie, gdyż Klub Czytelnika jest eksperymentem i jednym z jego celów jest ustalenie optymalnej ilości uczestników w celu zagwarantowania skuteczności zajęć. Każda osoba, która będzie uczestniczyła w 80% zajęć otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Istnieje również możliwość wyjazdu w ramach projektu międzynarodowego do Turcji lub Grecji w celu omówienia metodologii Klubu Czytelnika oraz zapoznania się z innymi metodami nauczania dorosłych.

Na spotkaniu przygotowawczym potencjalni uczestnicy wykazali znaczne zainteresowanie danym kursem – niektóre osoby wyraziły chęć czytania literatury współczesnej, innym zależy na praktycznym posługiwaniu się językiem, gdyż chcą przypomnieć sobie rosyjski, który przez lata był przez nich nieużywany i powoli ulegał zapomnieniu. Ważnym aspektem jest nieodpłatność kursu, która pozwała zainteresowanym na pogłębianie własnej wiedzy bez obawy o własną sytuacje finansową, co często stanowi poważną przeszkodę w rozpoczęciu kursu językowego. Miła atmosfera podczas spotkań oraz unikatowy charakter zajęć (zwłaszcza otwartość lektorki na wszelkie uwagi i świetny kontakt z uczniem) to według potencjalnych słuchaczy główne atuty tej metody. Klubowicze mają nadzieję, że dzięki uczestnictwu w Klubie Czytelnika będą w stanie już wkrótce czytać książki w języku oryginału, a podczas wizyt do krajów rosyjskojęzycznych będą mogli swobodnie posługiwać się językiem rosyjskim podczas rozmowy z przyjaciółmi.

 


 

 

Lektor:

Miejsce kursu: 

Czas trwania kursu:

Częstotliwość zajęć:

Cena kursu:

native speaker języka ukraińskiego, magister filologii rosyjskiej

Warszawa

3 miesiące

dwa razy w tygodniu po 90 min.

bezpłatny

Opis kursu:
Eksperymentalny kurs Klubu Czytelnika to projekt skierowany do pracujących osób, które z własnej woli i inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji oraz umiejętności w trakcie godzin pracy z zakresu języka rosyjskiego oraz/ lub ukraińskiego na poziomie B2, C1, C2. Poprzez wspólne czytanie, naprowadzanie na ogólne, szczegółowe i logiczne rozumienie tekstu literackiego, publicystycznego, a także potocznego, poprzez poznawanie nowych zasobów słownictwa i zwrotów, przy jednoczesnym omawianiu i wyjaśnianiu niezrozumiałych kwestii, chcę u słuchaczy rozwijać coraz wyższą sprawność językową.

Klub Czytelnika stawia na poprawność wypowiadanych słów – aby przekazywały dokładnie to, co ma się na myśli. Dzięki rozmowom na zajęciach chcę rozwijać u słuchaczy umiejętność wyrażania różnych emocji, czy intencji, zdolność reagowania w różnych otaczających nas sytuacjach i dziedzinach codziennego życia. Chcę, by dzięki kursowi słuchacze nabyli umiejętność wprawnego posługiwania się językiem rosyjskim lub ukraińskim, by mogli cieszyć się rozumieniem gry słów i niuansów językowych, by oglądali filmy w oryginale, rozumieli książki bezpośrednio w języku Turgieniewa i Sałtykowa-Szczedrina lub swobodnie poruszali się w Internecie ru. i ua., czy też podróżowali ze świadomością, że po rosyjsku lub ukraińsku można porozumieć się w wielu miejscach na świecie.

Ponadto, jeden z uczestników będzie miał możliwość kilkudniowego, zagranicznego wyjazdu na międzykrajowe warsztaty w celu podzielenia się swoją wiedzą oraz przekazania swoich obserwacji, spostrzeżeń i uwag odnośnie metody nauczania oraz zawarcia ciekawych znajomości.

Cel kursu:
Celem kursu Klubu Czytelnika jest poszerzanie dotychczas nabytych umiejętności filologicznych oraz dalsze, dogłębne poznawanie języka, co pozwoli na praktyczne posługiwanie się językiem rosyjskim lub ukraińskim na poziomie średniozaawansowanym, a następnie zaawansowanym.

Oferujemy:
- nowatorską metodę Klubu Czytelnika,

- pełen profesjonalizm i wysokie kwalifikacje,

- przyjemną atmosferę na zajęciach,

- literaturę, którą będziemy omawiać pod czas kursu.

Oczekujemy:
Ofertę swoją kierujemy ku grupie około 10 osób z jednej firmy, która będzie w stanie na czas zajęć zapewnić odpowiednią salę. Pozwoli to na uniknięcie niedogodności komunikacyjnych oraz organizacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:
udział w min. 80 % zajęć. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu 3 miesięcznego kursu językowego oraz certyfikat potwierdzający osiągnięty poziom języka obcego.

 Angielska wersja oferty jest dostępna tutaj

 Description of our offer in English can be found here  

 

UWAGA!

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, iż bezpłatny Kurs Klubu Czytelnika nie jest skierowany do osób prywatnych. Oferta dotyczy wyłącznie organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli

Zamkni