Opis metody


Emilia Lingua przy współpracy Fundacji Ternopilska realizuje innowacyjną metodę nauczania dorosłych – Europejski Klub Czytelnika. Chcemy przybliżyć Państwu naszą inicjatywę dlatego też prosimy się zapoznać z poniższymi informacjami, gdyż dane podejście stanowi podstawę do nauczania języka w naszej organizacji.

Nasza metoda ma tak naprawdę podwójny wymiar. Najważniejszą cechą naszej metody jest jej innowacyjność. Klub Czytelnika – to niekonwencjonalna a zarazem bardzo skuteczna metoda nauczania dorosłych, którą z powodzeniem stosujemy w nauczaniu języka obcego. Poprzez wspólne czytanie, naprowadzanie na ogólne, szczegółowe i logiczne rozumienie tekstu literackiego, publicystycznego, a także potocznego, poprzez poznawanie nowych zasobów słownictwa i zwrotów, przy jednoczesnym omawianiu i wyjaśnianiu niezrozumiałych kwestii,  u naszych słuchaczy rozwija się coraz wyższą sprawność językową. W małych grupach przy dostosowaniu metody do indywidualnych potrzeb ma ona naprawdę zaskakująco efektywny wpływ na uczestników.

Co ważniejsze skuteczność danej metody doceniło również środowisko międzynarodowe, gdyż od sierpnia 2011 r. wspólnie z partnerami z 8 państw UE tworzymy wspólny projekt w celu wymiany najlepszych praktyk oraz know-how w zakresie innowacyjnych metod nauczania z możliwością ich zastosowania w edukacji dorosłych. Celem tej wymiany jest opanowanie i ćwiczenie niekonwencjonalnych i innowacyjnych metod nauczania oraz ich dalsze praktyczne wykorzystywanie w działalności każdej organizacji. Europejski Klub Czytelnika znalazł się na liście metod rozwijanych przez wszystkich partnerów, gdyż od razu wywołał sporę zainteresowanie wśród różnych organizacji.

Z innej zaś strony kiedy mówimy o spotkaniach Klubu mamy do czynienia ze skuteczną integracją społeczeństwa migrantów. Dana inicjatywę realizujemy wspólnie z Fundacją Ternopilska.

Europejski Klub Czytelnika (EKC) – to efektywna integracja etniczno-kulturowa i społeczno-gospodarcza społeczności migranckich w społeczeństwie przyjmującym. Celem działania jest stworzenie podstaw do działań edukacyjnych skierowanych ku społeczności migrantów wykorzystując metodę Europejskiego Klubu Czytelnika. Migranci, którzy dowiadują się o cechach narodowych różnych krajów i społeczeństw, chętniej odkrywają  również własne cechy kulturowe i stają się bardziej świadomi własnej tożsamości narodowej. Na podstawie stworzonych Klubów Czytelnika będzie wdrażana platforma współpracy pomiędzy migrantami zamieszkującymi UE, a także Turcję. Oprócz skutecznej wymiany kulturowej projekt przywiduje wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia ilości czytających migrantów  w wyniku ich lepszej integracji w społeczeństwie przyjmującym. Dodatkowo, projekt będzie spełniał aspiracje intelektualne migrantów, którzy na stałe mieszkają poza krajem ojczystym.

Każde posiedzenie Klubu – to kameralne spotkanie w kręgu osób zainteresowanych w przyjaznej dyskusji i wymianie poglądów, a co najważniejsze chętnych do dzielenia się informacjami o rzeczach ważnych dla każdego członka Klubu Czytelnika. Integracja migrantów, promowanie wartości międzykulturowych, wspieranie migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i mieszkania, konsultacje prawne, pomoc w uzyskaniu samodzielności: w kontaktach z instytucjami publicznymi, w szukaniu pracy, w tworzeniu dokumentów, załatwianiu spraw związanych z legalizacją pobytu, a przede wszystkim – przyjazna atmosfera, właśnie to są główne założenia inicjatywy podjętej we współpracy z samorządem.

Każde spotkanie przewiduje udział do 20 osób: m.in. przedstawicieli wspólnoty migrantów w Polsce, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, firm handlowych, agencji rządowych, mediów czy też partii politycznych. W ramach Klubu Czytelnika migranci będą mogli dzielić się informacjami i doświadczeniami, zadawać pytania, na które otrzymają profesjonalne odpowiedzi, a wszystko to w przyjaznej i otwartej atmosferze.

Nasz Klub zapewnia także możliwość rozszerzenia kontaktów między ludźmi, tworzeniu aktywnego stanowiska obywateli, tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, kreowaniu szeroko pojętej kultury finansowo-konsumpcyjnej u uczestników. Wszystko to przyczynia się do skuteczniejszej integracji migrantów w społeczeństwie polskim.

Na danym etapie realizowania inicjatywy nasze spotkania odbywają się w 3 miejscowościach woj. mazowieckiego – w Ożarowie Mazowieckim, Żyrardowie oraz Warszawie.

Jak widzicie Państwo metoda jest naprawdę uniwersalna, a jej skuteczność potwierdzona jest przez naszych klientów, beneficjentów naszych działań oraz partnerów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty żeby na własnym doświadczeniu przekonać się jakie korzyści niesie ze sobą nauka języka w ramach Klubu Czytelnika.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli

Zamkni