LLP (Grundtvig)


Współpraca na poziomie europejskim

Program Grundtvig w programie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP)

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna, przedsiębiorczość);
 • metodyka nauczania osób dorosłych;
 • uczenie się osób w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa;
 • edukacja rodziców;
 • sposoby motywowania osób dorosłych do dalszej nauki, zwłaszcza tych, które ją przedwcześnie przerwały;
 • niezawodowa edukacja osób niepełnosprawnych;
 • niezawodowa edukacja dorosłych na terenach wiejskich
 • niezawodowa edukacja osadzonych;
 • niezawodowa edukacja migrantów;
 • edukacja interkulturowa;
 • edukacja prozdrowotna;
 • edukacja konsumencka

       

Czym są projekty partnerskie

Są to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych, które są mniej doświadczone we współpracy europejskiej i które chcą uwzględnić wymiar europejski w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż na wypracowanie innowacyjnego produktu – w odróżnieniu od Projektów Wielostronnych realizowanych w ramach akcji scentralizowanych, których efektem muszą być innowacyjne produkty końcowe.

W Projektach Partnerskich Grundtviga kadra organizacji partnerskich i słuchacze z kilku krajów europejskich wspólnie pracują nad interesującymi ich zagadnieniami dotyczącymi niezawodowej edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania.

W projektach dużą rolę odgrywają wyjazdy zagraniczne do instytucji partnerskich. Ważnym elementem jest też aktywny udział dorosłych słuchaczy.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli

Zamkni